Autor Tema: Materijali u brodogradnji  (Pročitano 6596 puta)

0 člana i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Dule

  • NF tim
  • *
    • DIVAS
  • Brod tip: TY (u izgradnji)
  • Dužina: 13,5 m
  • Lokacija: Ada Ciganlija
  • MMSI: 279212134
  • Osp: Skipper 100 bt
Materijali u brodogradnji
« poslato: 07. Maj. 2013. / 00:46:40 »
Od materijala koji se koriste u brodogradnji zahteva se mala specifična težina, velika čvrstoća i žilavost, dobra obradivost, otpornost na koroziju, nezapaljivost, trajnost, nemagnetičnost i niska cena. Naravno da jedan materijal ne poseduje sve ove osobine, tako da se pri izboru materijala traži zadovoljavajući kompromis. Osnovni materijali za primenu u brodogradnji su: metali, drvo, plastične mase i kompozitni materijali. Za materijale od kojih se grade vitalni delovi broda klasifikaciona društva propisuju koja svojstva i kvalitet treba da poseduju. Ovi materijali moraju da poseduju garantovani hemijski sastav, čvrstoću, žilavost, granice istezanje i dr.
 
 Drvo je najstariji brodograđevni materijal od kojeg se danas grade samo neke vrste brodova, kao što su: čamci, jahte, minolovci, ribarski i manji brodovi raznih namena. Na metalnim brodovima obloge paluba, oprema unutrašnjosti broda i nameštaj se izrađuju od drveta. Drvo je materijal koji ima malu specifičnu težinu, zadovoljavajuću čvrstoću i obradivost. Odnos čvrstoće prema masi je tri puta veći nego kod čelika. Drvo ima zadovoljavajuću žilavost, dobro podnosi dinamička optrećenja i nemagnetično je. Nedostaci drveta su: slabi spojevi (labavi), oganičen životni vek u vlažnoj sredini, podložnost štetnom delovanju biljnog (alge) i životinjskog (brodotočac) sveta i laka zapaljivost. U brodogradnji se najviše koriste: ariš, oregonski bor, bor, kedar, hrast, jasen, mahagoni, tik i bukva.
 
 Najvažniji brodograđevinski materijal za izradu brodske konstrukcije je brodogađevinski čelik (steel). Brodograđevinski čelik može biti običan ili povišene čvrstoće, a zadovoljava skoro sva svojstva koja se traže za brodograđevinski materijal, osim nemagnetičnosti i otpornosti na koroziju. Korozivnost se sprečava specijalnim premazima. Sem navedenih zahteva, brodograđevinski čelik treba da bude pogodan za elektrolučno zavarivanje i da pri udaru ne puca već da se deformiše. Zato se prateći elementi čelika, kao što su ugljenik, mangan i silicijum biraju u procentu koji obezbeđuje ovo svojstvo, a poželjno je da sadržaj sumpora i fosfora bude što manji. Nedostatak običnog čelika je pojava krtog loma pri niskim temperaturama. Čelik povišene čvrstoće ima veću cenu, ali bolja mehanička svojstva od običnog i manju specifičnu težinu, pa se njegovom upotrebom smanjuje masa broda. Zahvaljujući njegovim mehaničkim svojstvima mogu se koristiti tanji limovi i konstruktivni elementi manjeg poprečnog preseka. Zbog visoke cene čelik povišene čvrstoće se često upotrebljava samo za pojedine elemente konstrukcije.
 
 Aluminijum i njegove legure (najpoznatija legura aluminijuma je duraluminijum) su veoma značajni brodograđevinski materijali, kako za izradu lakih nemagnetičnih brodova, tako i za izradu pojedinih delova i opreme čeličnih brodova. Prednost aluminijumskih legura u odnosu na čelik je mala specifična masa i visoka čvrstoća u odnosu na težinu (dva puta je veća od čelika). Osim ovih svojstava, aluminijumske legure su nemagnetične i otporne na krti lom. Nedostaci alumunijuma, u poređenju sa čelikom, su višestruko veća cena, mali modul elastičnosti i otežano zavarivanje. Zavarivanje aluminijumskih legura se obavlja u inertnom gasu da bi se sprečilo vezivanje kiseonika za aluminijum. U kontaktu sa drugim metalima javlja se elektrokorozija, a kako se nadgrađa brodova često izrađuju od aluminijumskih legura, to se ona fizički moraju odvojiti izolacionim materijalom (gumom ili klingeritom) od čeličnog trupa. Pored nadgrađa, od aluminijuma i njegovih legure na brodu se izrađuju stepenice, okviri prozora i okana, ograde i drugi delovi brodskog enterijera.
 
 U poslednjih nekoliko decenija plastične mase se sve više koriste za izradu čamaca, brodova i unutrašnje opreme broda. Osnovne komponente plastike su poliesterske i epoksi smole ojačane staklenim vlaknima. Plastični materijali su dobri izolatori elektriciteta i toplote, otporni su na kiseline i baze, nemagnetični su i ne korodiraju, ne trunu, otporni su na razaranja od strane biljnog i životinjskog sveta i lako se oblikuju. Međutim, ovi materijali su skupi, imaju malu krutost, skloni su ka deformisanju i zagađuju životnu sredinu. Nedostaci plastike se umanjuju primenom sendvič konstrukcije, odnosno nanošenjem plasičnih masa u više slojeva.

 

NF servisi

Plovila članova foruma

Vodostaj

Video

NF linkovi

Dunav - marine i pristani

Sava - marine i pristani

Prijatelji foruma

 
Tehnonautika