Autor Tema: Plovnost  (Pročitano 3278 puta)

0 člana i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Dule

  • NF tim
  • *
    • DIVAS
  • Brod tip: TY
  • Dužina: 13,5 m
  • Lokacija: Ada Ciganlija
  • MMSI: 279212134
  • Osp: Skipper 100 bt
Plovnost
« poslato: 07. Maj. 2013. / 01:23:17 »
Plovnost je osnovno pomoračko svojstvo broda koje mu omogućava da pluta u neoštećenom stanju na određenoj vodnoj liniji . Deo zapremine trupa broda koji se nalazi ispod vodne linije naziva se zapremina istisnine (V). Zapremina istisnine predstavlja zapreminu brodom istisnute tečnosti (vode). Obzirom da brod ima i nadvodni zatvoreni deo zapremine, taj deo se naziva rezervna zapremina istisnine . Ovaj deo zatvorene zapremine osigurava brodu plovnost i zato se još naziva i rezervna plovnost .  Istisnina se može posmatrati i kao masa (deplasman), a predstavlja masu brodom istisnute tečnosti (vode) ili masu broda u tonama. Deplasman broda (D, displacement) se dobija množenjem zapremine istisnine sa gustinom vode u kojoj brod plovi.
Ako se deplasman kao masa pomnoži sa gravitacijom dobija se deplasman kao sila težine broda (Q, force of gravity) u njutnima:
Ukupna sila težine broda, koja deluje vertikalno naniže, se dobija kao rezultanta svih pojedinačnih sila težine svake mase na brodu. Ova sila deluje u tački (G) koja se naziva težište sistema (centre of gravity).
Plovnost broda se zasniva na Arhimedovom zakonu, prema kojem na svako telo uronjeno u tečnost deluje sila uzgona  jednaka proizvodu mase telom istisnute tečnosti  i gravitacije
Sila uzgona (force of buoyance) nastaje delovanjem hidrostatičkog pritiska na uronjenu površinu broda, odnosno na spoljašnju oplatu. Sve elementarne sile uzgona koje deluju vertikalno naviše se mogu zameniti jednom rezultujućom silom uzgona, koja deluje u geometrijskom središtu uronjenog dela broda (zapremina istisnine V). Tačka u kojoj deluje sila uzgona se naziva težište istisnine.
Presečna tačka pravca sile uzgona i ose simetrije broda se naziva početni metacentar (M0, metacenter).
 
Određivanje ovih elemenata plovnosti se vrši različitim matematičkim proračunima i eksperimentima koje treba da poznaju samo oficiri na brodu. Rezultati proračuna plovnosti broda se prikazuju grafički pomoću dijagramnog lista. U dijagramnom listu se u obliku krivih linija prikazuju rezultati proračuna pojedinih elemenata plovnosti i drugih karakteristika forme broda. Imajući u vidu da brod u toku eksploatacije menja gaz zavisno od opterećenja (količina tereta i zaliha, količina eventualno prodrle vode i sl.) to se sve veličine karakteristične za plovnost prikazuju u zavisnosti od gaza. Dijagramni list omogućava oficirima određivanje promene gaza, metacentarske visine i drugih elemenata plovnosti i stanja broda pri ukrcaju (iskrcaju) tereta i drugim eksploatacionim uslovima i promenama. Podaci o položaju težišta sistema se ne mogu naći u dijagramnom listu, jer je to promenljiva veličina koja zavisi od količine i razmeštaja tereta i ne može se unapred predvideti. Međutim, da bi se koristio dijagramni list mora se znati ukupan deplasman broda i položaj težišta sistema. Podaci o položaju težišta sistema se uzimaju iz proračuna, izveštaja o njegovom eksperimentalnom određivanju ili vlastitog računanja obzirom na količinu i razmeštaj tereta na brodu.
 

 

NF servisi

Plovila članova foruma

Vodostaj

Video

NF linkovi

Dunav - marine i pristani

Sava - marine i pristani

Prijatelji foruma

 
Tehnonautika