Autor Tema: POMORSKI ENGLESKI / izrazi, termini, sporazumevanje....  (Pročitano 7425 puta)

0 člana i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Dule

 • NF tim
 • *
  • DIVAS
 • Brod tip: TY (u izgradnji)
 • Dužina: 13,5 m
 • Lokacija: Ada Ciganlija
 • MMSI: 279212134
 • Osp: Skipper 100 bt
POMORSKI ENGLESKI / izrazi, termini, sporazumevanje....
« poslato: 21. Jun. 2013. / 14:16:26 »
(MARITIME ENGLISH)


Engleski jezik je međunarodno priznat jezik u svim oblicima pomorske komunikacije. Na unutrašnjim plovnim putevima koriste se zvanično i ravnopravno, pored engleskog, i drugi svetski jezici: nemački, francuski i ruski. Da bi se izbegle greške i zabune zbog nerazumevanja i korištenja različitih fraza, izraza, skraćenica i slengova i obezbedila pouzdana, jednostavna i nedvosmislena komunikacija na relaciji brod-obala i obrnuto, između brodova, kao i unutar samog broda između članova posade bilo je neophodno normirati engleski jezik. Sve veći obim vodnog saobraćaja i višenacionalnost članova posade koji govore različite jezike ili govore engleski jezik različitih izgovora nametnuli su rešavanje pitanje standardizacije engleskog jezika u pomorstvu i obaveznost njegove upotrebe u prvi plan.
Problemi u komunikaciji mogu biti uzrok nesporazuma koji dovode u opasnost brod, ljude na brodu i životnu sredinu (Primer greške u razumevanju sadržaja informacije: “Ship is sinking” je shvaćena kao “Chief is sicking”! ).
Godine 1973. Odbor za pomorsku sigurnost zaključio je da će se u slučajevima kada dolazi od teškoća u sporazumevanju u plovidbi upotrebljavati zajednički jezik, te da taj jezik treba da bude engleski. Kao rezultat tog zaključka sastavljen je Standardni pomorsko-navigacijski rečnik (SMNV - Standard Marine Navigational Vocabulary.
Prema Međunarodnoj konvenciji o standardima za obuku, sticanju ovlaštenja i držanju straže pomoraca iz 1978. (STCW 78/95), sa izmenama i dopunama iz 1995. godine zahteva se da kandidati za sticanje ovlaštenja oficira straže na brodovima od 500 BT i većim budu sposobni da uspešno koristie SMNV.
Kada je potrebno naznačiti da se moraju koristiti ili će se koristit Standardni pomorsko-komunikacijski izrazi (SMCP – Standard Marine Communicational Phrases), može se uputiti sledeća poruka:
„Molim, koristite se standardnim pomorsko-komunikacijskim izrazima” ili „Koristiću se standardnim pomorsko-komunikacijskim izrazima”.
U komunikacijama kopno-brod i brod-kopno ili radio-komunikacijama uopšte upotrebljava se sledećih osam vrsta oznaka poruka


1. Uputstvo (Instruction),
2. Savet (Advice),
3. Upozorenje (Warning),
4. Obaveštenje (Information),
5. Pitanje (Question),
6. Odgovor (Answer),
7. Zahtev (Request) i
 
8. Namera (Intention).

Van mreže Dule

 • NF tim
 • *
  • DIVAS
 • Brod tip: TY (u izgradnji)
 • Dužina: 13,5 m
 • Lokacija: Ada Ciganlija
 • MMSI: 279212134
 • Osp: Skipper 100 bt
Spelovanje engleskog Alfabeta
« Odgovor #1 poslato: 21. Jun. 2013. / 14:19:43 »
U svim slučajevima kada je potrebno spelovati reči koristi se sledeća tablica prema medjunarodnom signalnom kodeksu (MSK)


A
Alfa /алфа/
B
Bravo /браво/
C
Charlie /чарли/
D
Delta /делта/
E
Echo /еко/
F
Foxtrot /фокстрот/
G
Golf /гoлф/
H
Hotel /хотел/
I
India /индија/
J
Juliet /џулијет/
K
Kilo /кило/
L
Lima /лима/
M
Mike /majk/
N
November /новембер/
О
Oscar/оскар/
P
Papa /папа/
Q
Quebec /квибек/
R
Romeo /ромио/ромео/
Ѕ
Sierra /сијера/
T
Tango /танго/
U
Uniform /јуниформ/
V
Victor /виктор/
W
Whisky /виски/
X
X-ray /екс реи/
Y
Yankee /јенки/
Z
Zulu /зулу/

Van mreže Dule

 • NF tim
 • *
  • DIVAS
 • Brod tip: TY (u izgradnji)
 • Dužina: 13,5 m
 • Lokacija: Ada Ciganlija
 • MMSI: 279212134
 • Osp: Skipper 100 bt
Nacin komunikacije ...
« Odgovor #2 poslato: 21. Jun. 2013. / 14:24:54 »
Kada je odgovor na pitanje potvrdan, recite: „Da, …(Yes)” iza čega sledi odgovarajući puni izraz.
Kada je odgovor na pitanje odričan, recite: „Ne,…(No)” iza čega sledi odgovarjući izraz u celini.
Ako tražena informacija nije odmah dostupna, recite: „Čekajte (stand by)..”, iza čega sledi vremenski period u kojem će informacija biti dostupna.
Kada se tražena informacija ne može dobiti, recite: „Nema obaveštenja.” (no information).
Kada se daje UPUTSTVO (npr. od strane službe VTS-a, broda ratne mornarice ili drugih ovlaštenih osoba) ili SAVET, odgovorite, ako je potvrdno: „Ja ću / mogu …” („I will / I can”), iza čega sledi uputstvo ili savet u celini, a ako je odrično, odgovorite: „Neću / ne mogu…” (I will not / cannot”), iza čega sledi uputstvo ili savet u celini.
Primer:
„SAVET. Nemojte preticati brod severno od vas.”
„ADVICE. Do not overtake the vessel to the North of you.”
Odgovorite: „Neću preticati brod severno od sebe.”
Odgovor „I will not overtake the vessel to the North of me.”
Kada dođe do greške u poruci, recite:
„Greška …” a potom: „Ispravka …” iza čega sledi ispravljeni deo poruke.
Primer:
„Moja trenutna brzina iznosi 20 čvorova – greška.”
„My present speed is 20 (two-zero) knots - mistake.”
Ispravka, „Moja trenutna brzina iznosi 22 (dva-dva) čvora.” 2
„Correction, my present speed is 22 (two-two) knots.”
Ako se neki delovi poruke smatraju naročito važnim pa ih treba ponoviti, recite: „Ponavljam …” , iza čega sledi odgovarajući deo poruke.
Primer:
„Moj gaz je jedan-dva tačka šest metara (12.6), ponavljam, jedan-dva tačka šest metara.”
„My draft is one-two decimal 6 metres (12.6), repeat, one-two decimal 6 metres. ”
„Nemojte preticati, ponavljam, nemojte preticati. ”
„Do not overtake, repeat, do not overtake.”
Kada poruka nije u potpunosti razumljiva:
„Ponovite (molim). ”
„Say again (please).”
BROJEVI
Svaka se cifra mora posebno izgovoriti:
''Jedan-pet-nula'' za 150
''Dva zarez pet'' '' za 2.5
Napomena: Kod uglova otklona kormila, npr. pri naredbama za kormilarenje, recite:
''Petnaest'' za 15 stepeni otklona kormila: “Fifteen”.
POZICIJE
Kada se upotrebljavaju podaci za geografsku širinu i dužinu, moraju se izraziti u stepenima i minutima (desetinkom minute, ako je potrebno), severno ili južno od ekvatora, odnosno istočno ili zapadno od Griniča.
Primer:
„UPOZORENJE. Opasna podrtina na poziciji jedan-pet (15) stepeni tri-četiri (34) minuta severno, šest-jedan stepen dva-devet minuta zapadno.”
"WARNING. Dangerous wreck in position one-five (15) degrees three-four (34) minutes North, zero-six-one (061) degrees two-nine (29) minutes West."
 
Ako se pozicija daje u odnosu na neku oznaku, ta oznaka mora biti jasno obeležena na karti. Azimuti se daju od 0° do 360° od pravog severa, računajući od oznake.
Primer:
„Vaša pozicija je jedan-tri-sedam (137) stepeni od svetionika Big Hed, a udaljenost dve zarez četiri milje.”
 „Your position bearing is one-three-seven (137) degrees from Big Head lighthouse, distance two decimal four (2.4) nautical miles.”

Van mreže Dule

 • NF tim
 • *
  • DIVAS
 • Brod tip: TY (u izgradnji)
 • Dužina: 13,5 m
 • Lokacija: Ada Ciganlija
 • MMSI: 279212134
 • Osp: Skipper 100 bt
Nacin komunikacije ...
« Odgovor #3 poslato: 21. Jun. 2013. / 14:26:27 »
AZIMUTI
Azimut oznake ili broda je smer izražen u stepenima od 0° do 360° od severa (pravi sever, ako nije drugačije naznačeno), osim u slučaju pramčanih uglova. Međutim, smerovi mogu biti od oznake ili od broda.
Primer:
„Pilotski čamac u smeru dva-jedan-pet (215) stepeni od vas!”
„Pilot boat is bearing two-one-five (215) degrees from you.”
Napomena: Brodovi koji javljaju svoju poziciju moraju uvek računati svoj smer od oznake.
PRAMČANI UGLOVI
Pramčani ugao može biti označen stepenima u odnosu prema pramčanici, ali vrlo se često daje levo ili desno po pramcu.
Primer:
„Plutača vam je nula-tri-nula (030) stepeni levo od uzdužnice / po pramcu.”
„Buoy is zero-three-zero (030) degrees on your port bow.”
(Radiogoniometarski azimuti obično se daju od 0° do 360°.)
 
KURSEVI
Kurseve treba naznačiti od 0° do 360° od severa (pravi sever ako nije drugačije naznačeno). Ako se odnose na neku oznaku, može se naznačiti da li je smer prema oznaci ili od nje.
UDALJENOSTI
Udaljenosti treba izražavati u nautičkim miljama ili kabelima, ili pak u kilometrima ili metrima. Uvek valja naznačiti mernu jedinicu.
BRZINA
Brzine se moraju davati u čvorovima, a bez dodatnog obeležavanja označavaju brzine kroz vodu, a u protivnom brzinu u odnosu prema dnu ili „brzina preko dna” označava
VREME
Vreme se mora davati od 0 do 24 časa po GSV-u; ako se u lukama upotrebljava (zvanično) lokalno vreme, to mora biti jasno naznačeno.
GEOGRAFSKA IMENA
Imena mesta moraju odgovarati imenima sa karte ili iz važećih plovidbenih knjiga. Ako je ime mesta nemoguće razumeti, mora se dati njihova geografska širina i dužina.
DVOSMISLENE REČI
Značenje pojedinih reči u engleskom jeziku zavisi od konteksta u kom se nalaze. Stoga su nesporazumi česti, naročito pri komunikacijama službe VTS-a, i prouzrokuju nezgode.
Primeri:
Modalni glagoli: „may”, „might”, „should” i „could”
„May / Smeti”
Nije preporučljivo reći: „Smem li ući u plovidbeni put?”
„May I enter the fairway? ”
Treba reći: „PITANJE. Imam li dopuštenje za ulazak u plovidbeni put?”
„QUESTION. Do I have permission to enter the fairway? ”
Nije preporučljivo reći: „Smete ući u plovidbeni put. ”
„You may enter the fairway. ”
Treba reći: „ODGOVOR. Dopušten vam je ulazak u plovidbeni put. ”
„ANSWER. You have permission to enter the fairway. ”
Might kao oblik glagola „may” (moći)
Nije preporučljivo reći: „Mogao bih ući u plovidbeni put. ”
„I might enter the fairway. ”
Treba reći: „NAMERA. Ući ću u plovidbeni put. ”
„INTENTION. I will enter the fairway. ”
Should kao oblik glagola „shall” (trebati):
Nije preporučljivo reći: „Trebali biste se usidriti na sidrištu B3. ”
„You should anchor in anchorage B3. ”
Treba reći: „SAVET. Usidrite se na sidrištu B3. ”
„ADVICE. Anchor in anchorage B3. ”
Could kao oblik glagola „can” (moći):
Nije preporučljivo reći: „Mogli biste ući u opasnost. ”
„You could be run into danger.”
Treba reći: „UPOZORENJE. Srljate u opasnost.”
„WARNING. You are running into danger. ”
 
Glagol „can” označava svaku mogućnost ili sposobnost da se nešto učini. U slučaju izraza SMCP-a jasno valja naznačiti slučajeve gde se „can” odnosi na mogućnost. Međutim, u dvosmislenom kontekstu treba reći, na primer:
„PITANJE. Imam li u ovom trenutku dopuštenje koristiti plići plovidbeni put?”
„Do I have permission to use the shallow draft fairway at this time? ”
Nije preporučljivo reći: „Mogu li u ovom trenutku koristiti plići plovidbeni put? ”
„Can I use the shallow draft fairway at this time?”
Odgovori na zapovesti i pitanja od posebne važnosti kako u spoljašnjim komunikacijama tako i u komunikacijama unutar broda daju se rečima predviđenim za te izraze.

Van mreže Dule

 • NF tim
 • *
  • DIVAS
 • Brod tip: TY (u izgradnji)
 • Dužina: 13,5 m
 • Lokacija: Ada Ciganlija
 • MMSI: 279212134
 • Osp: Skipper 100 bt
Poruke u slučaju pogibelji, hitnosti i sigurnosti
« Odgovor #4 poslato: 21. Jun. 2013. / 14:27:31 »


Zavisno od stepena opasnosti i mogućih posledica nepredvidivih situacija razlikuju se tri tipa poruka:
1. MAYDAY - MEJDEJ
Upotrebljava se u najavi poruke s obeležjem pogibelji (potonuće, veći požar, opasan prodor vode i sl.).
2. PAN PAN – PAN PAN
Upotrebljava se u najavi poruke s obeležjem hitnosti (sudar, nasukanje, opasne havarije, otkazi glavnih motora ili kormilarskog uređaja i slično, ali bez direktne ugroženosti ljudskih života).
3. SECURITE - SEKURITE
Upotrebljava se u najavi poruke s obeležjem sigurnosti (misli se na sigurnost ljudi i broda, odnosno sigurne i bezbedne plovidbe).
Nakon najave poruke navodi se ime broda, pozicija i sadržaj poruke koja se šalje.
Primer 1:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 
This is yacht ANA Alfa-November-Alfa
Alfa-November-Alfa
Alfa-November-Alfa
MAYDAY
My position is four two degrees two three minutes N, zero one eight degrees five zero minutes W. Yacht on fire. Request. I need a fire fighting assistance. Information. Number of crew on board, five. No injured persons. I will launch lifeboat.
OVER
 
 
Primer 2:
PAN PAN PAN PAN PAN PAN
all stations all stations all stations
This is MW LADY Lima Alfa Delta Yankee
Lima Alfa Delta Yankee
Lima Alfa Delta Yankee
PAN PAN
My position bearing is one four five degrees (145) from the port lighthouse, distance three miles.
My main engine has failed. I am drifting. Request. I need a tow assistence urgently. Information. No injured persons.
OVER

 

NF servisi

Plovila članova foruma

Vodostaj

Video

NF linkovi

Dunav - marine i pristani

Sava - marine i pristani

Prijatelji foruma

 
Tehnonautika