Autor Tema: Merenje brzine i prevaljenog puta  (Pročitano 2204 puta)

0 člana i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Dule

  • NF tim
  • *
    • DIVAS
  • Brod tip: TY
  • Dužina: 13,5 m
  • Lokacija: Ada Ciganlija
  • MMSI: 279212134
  • Osp: Skipper 100 bt
Merenje brzine i prevaljenog puta
« poslato: 27. April. 2013. / 01:21:10 »

Brzina i prevaljeni put
Poznavanje tačne brzine broda i prevaljenog puta, jedan je od bitnih uslova za planiranje i plovljenje, posebno u otežanim navigacijskim uslovima. Rastojanje između pozicije polaska i pozicije dolaska naziva se daljina, a deo daljine koju brod pređe za neko vreme zove se prevaljeni put (D). Daljina i prevaljeni put se u navigaciji mere i izražavaju u miljama (M), a samo izuzetno u kablovima (kbl), metrima (m) i kilometrima (km).
Brzina (b) je prevaljeni put u jedinici vremena (1 čas), a izražava se u čvorovima (čv).
U posebnim slučajevima brzina se izražava i u drugim mernim jedinicama, kao što su: m/s, kbl/min i km/h.
U praksi se razlikuju sledeće vrste brzina:


- maksimalna brzina (bmaks), je ona koja se postiže forsiranim radom glavnih motora, a koristi se kratko vreme u slučaju nužde (pod forsiranjem motora podrazumeva se povećanje snage iznad nominalne, ali ne toliko da motori budu izbačeni iz pogona),
- najveća brzina (bnom) je ona brzina koja se postiže radom glavnih motora nominalnom snagom pri konstruktivnom deplasmanu,
- ekonomska brzina (bek) je ona brzina kojom se pri najmanjem utrošku goriva prevali jedna milja,
- najmanja brzina (bmin), je ona brzina pri minimalno mogućem broju obrtaja propelera i stabilnom radu pogonskih motora, uz uslov mogućnosti održavanja kursa pomoću kormila,
- generalna brzina (bgen) je brzina na generalnom kursu,
- brzina kroz vodu (bv) je ona brzina koju bi brod sa odgovarajućim brojem obrtaja propelera postigao u mirnoj vodi,
- brzina preko dna (bpd) je brzina broda u odnosu na morsko dno i rezultanta je brzine kroz vodu i delovanja morske struje, vetra i talasa.


Najčešće se isti instrumenti koriste za merenje brzine i prevaljenog puta. Brzina i prevaljeni put se mere posrednim i neposrednim načinom. Brzinu iz prevaljenog puta i prevaljeni put iz brzine dobijaju se na posredan način, i to: odredi se pozicija broda i zabeleži vreme, nakon izvesnog vremena ponovo se odredi pozicija i zabeleži vreme. Na karti se izmeri prevaljeni put. Prevaljeni put u miljama se podeli sa vremenom (u časovima) koje je proteklo od jedne do druge pozicije i na taj način se dobije brzina (u čvorovima).

Neposredno merenje brzine vrši se instrumentima:
- rotirajućim brzinomerom,
- hidrodinamičkim brzinomerom,
- elektromagnetskim brzinomerom ili
- Doplerovim brzinomerom.
Merenje prevaljenog puta vrši se direktno sa karte, čitanjem sa pokazivača prevaljenog puta na brzinomeru ili češćim merenjem brzine broda.

 

NF servisi

Plovila članova foruma

Vodostaj

Video

NF linkovi

Dunav - marine i pristani

Sava - marine i pristani

Prijatelji foruma

 
Tehnonautika